Arbetsglädje för dig och dina elever!

 

Skapa Vi-känsla i arbetslaget, barngruppen eller klassen!

Lika roligt och gemsamhetsskapande för alla åldrar.

 Efter en skapardag med oss kan du lätt själv göra övningarna med dina elever.

Glädjen och samarbetslusten växer när vi prestigelöst målar i grupp.

Ni behöver aldrig ha hållit i en pensel tidigare, alla kan måla och alla har roligt på våra kurser!

 

Välj hel studiedag-eller halv inspirationsdag. Kontakta oss för offert.

Mycket givande. Glad, rolig, prestigelös dag!”

Det ska bli kul att göra det här med barnen! ”

Det var spännande att inte veta vad som skulle hända i nästa moment.”

IMG_2058